Het koop Proces


Zodra u heeft besloten welke eigendom u wilt kopen en we op basis van de prijs en andere voorwaarden een overeenkomst hebben bereikt met de verkoper, dient u een reserveringsovereenkomst te ondertekenen en een storting te betalen (meestal niet minder dan 6000 euro). Dit neemt het eigendom effectief uit de markt en bepaalt de prijs. De borg kan niet terugbetaald worden indien u besluit om niet verder te gaan met de aankoop (behalve wanneer er een schriftelijke overeenkomst is die anders bepaalt, bijvoorbeeld als een hypotheek is vereist maar nog niet toegekend is, of wanneer de uitkomst van een 'due diligence-proces' problemen aanwijzen die voor de reservering niet bekend waren).

Nadat u de reservering heeft bevestigd, adviseren wij u om een ​​lokale advocaat te contacteren die gespecialiseerd is in vastgoedtransacties. Een advocaat kan u helpen om een ​​Spaanse bankrekening te openen en een N.I.E. te verkrijgen. (Numero de Identidad de Extranjero - het vereiste Spaanse belastingidentificatienummer, toe te kennen aan elke buitenlander die een eigendom in Spanje wil verwerven). Belangrijker nog, een bevoegde advocaat zal een volledige due diligence uitvoeren op het onroerend goed dat u van plan bent te kopen, evenals op de verkoper. Dit proces omvat fundamentele verificaties, zoals de vraag of de grond en het gebouw in de lokale vastgoedregistratie behoorlijk zijn geregistreerd, of de eerste licenties en bouwvergunningen geldig zijn, of de eigendomstitel geldig is, of er geen schulden, aanspraken, of andere beperkingen bestaan die van invloed zijn op het eigendom of de verkoper, of het eigendom voldoet aan de algemene stedenbouwkundige vereisen, enz.

Wanneer het due diligence-proces aangeeft dat er geen onoverkomelijke risico's voor de transactie zijn, zal de advocaat een koopcontract opstellen. Dit is een juridisch bindend contract, ondertekend door de koper en de verkoper. Op dit moment is een betaling van 10% van de totale prijs vereist in geval van een wederverkoop, en 25% tot 40% bij een nieuwbouw. Het koopcontract wordt over het algemeen ondertekend binnen 2 tot 4 weken na de reserveringsovereenkomst.

Binnen 2 tot 3 weken na het ondertekenen van het koopcontract, wordt de transactie voltooid door de het tekenen van de Akte (Escritura) in het bijzijn van een Notaris. Op dit moment worden alle schulden en andere belemmeringen voor de verkoop door de verkoper gewist en de koper moet het resterende saldo van de aankoopprijs betalen. De notaris registreert de nieuwe eigendom in het openbaar vastgoedregisters en u krijgt nu de sleutels van uw nieuwe woning.

Nu heeft uw advocaat nog steeds een aantal opvolgingen te doen: de sloten moeten worden veranderd, water- en elektriciteitsvoorzieningen op naam van de koper gezet, de nieuwe eigenaar moet de community fees op zijn naam zetten en betalen, een verzekering afsluiten, telefoon- en internetverbindingen aansluiten , jaarlijks vastgoedbelastingen registreren en betalen, enz.